+420 739 785 275

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Altestra s.r.o., IČO: 082 23 114, se sídlem Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v OR vedeném u MS Praha pod sp. zn. C 314760 (dále jen „my“). Připravili jsme pro Vás tyto informace o zpracování osobních údajů, v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

U obchodních partnerů, klientů a účastníků školení a seminářů, zpracováváme hlavně identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje, IČO nebo DIČ, číslo objednávky nebo smlouvy). Jedná se o údaje přímo Vaše nebo Vašich zástupců. Zpracováváme i údaje a další podrobnosti ohledně naší spolupráce – komunikaci apod.

Pokud nás kontaktujete přes webové formuláře, zpracováváme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu a informace uvedené ve formuláři.

Důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme:

  • abychom Vám mohli poskytnout naše služby, a abychom Vás mohli kontaktovat a komunikovat s Vámi. Dále také proto, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat, pokud použijete náš kontaktní formulář;
  • umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro Vás přizpůsobovat Vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků
  • Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být Vaše osobní údaje.

Používáme i cookies a rozesíláme newslettery

Pro fungování webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z Vašich návštěv na našich webových stránkách. Cookies uchováváme po dobu jednoho roku

Využíváme tyto cookies:

  • _ga a _gid – pomáhají nám měřit návštěvnost webových stránek;

Pokud jsme uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat Vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru nebo zasláním e-mailu na info@altestra.com. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování údajů je pak určena dle následující logiky:

  • po dobu trvání naší spolupráce;
  • po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv naší společnosti a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
  • po dobu trvání dalších oprávněných zájmů naší společnosti;
  • po dobu určenou právními předpisy.

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávané těmito dalšími zpracovateli:

  • Google

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Můžete po nás požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám k nim umožnili přístup, opravu nebo doplnění údajů. Za určitých podmínek jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování. Máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Máte i právo podat námitku v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést písemně zasláním na adresu sídla společnosti My námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, určitě nám napište na info@altestra.com a my Vám co nejdříve odpovíme.