+420 739 785 275

Jak pracujeme

Jak pracujeme

Vždy se snažíme najít takovou formu spolupráce, která co nejvíce vyhovuje klientovi a zároveň je maximálně efektivní vzhledem k povaze dodávané služby.

  • Práce u klienta, na neutrální půdě nebo vzdáleně – podle toho, co daná problematika vyžaduje
  • Intenzivní využívání komunikačních platforem (klientem preferovaných nebo MS Teams) v průběhu projektu – šetříme Váš čas
  • Časově ohraničené projekty
  • Dlouhodobá spolupráce formou outsourcingu vybraných činností

Co přinášíme

  • Odborné know-how 
  • Sdílení zkušeností z jiných oborů a firem 
  • Zajištění chybějící kapacity / outsourcing vybraných činností 
  • Nestranný „pohled zvenčí“ 
  • Individuální přístup – služba šitá na míru 

Cenové modely 

Podle typu řešeného úkolu nebo poskytované služby společně najdeme vhodný cenový model. Nejčastěji používáme: 

Klient platí na základě skutečně stráveného času a spotřebovaného materiálu nutného pro vyřešení úkolu nebo poskytnutí služby. Nejčastěji tento model používáme v situacích, kdy je předem obtížné stanovit rozsah a specifikaci úkolu nebo služby anebo v případech, kdy je potřeba úkol vyřešit rychle.

Fakturace probíhá na základě jednotkové ceny za odebranou službu nebo vyřešený úkol. Předpokladem efektivního použití tohoto cenového modelu je evidence a měřitelnost dodávaných jednotek. Výhodou jednotkových cen je jejich porovnatelnost s trhem, škálovatelnost na základě odebraných objemů a v neposlední řadě i jejich transparentnost a kontrolovatelnost ze strany klienta.

Fixní cenu používáme u dodávek, u kterých jsou již na počátku spolupráce jasné a stabilní požadavky, cíle a rozsah. Cena se stanoví na začátku spolupráce.

Odměna za naše služby se odvíjí od hodnoty, kterou firmě zajistíme. Předpokladem použití tohoto cenového modelu je schopnost stanovit měřitelnou přidanou hodnotu vzájemné spolupráce.