+420 739 785 275

O nás

Kdo jsme

Jsme česká společnost zaměřená na poskytování komplexních poradenských služeb subjektům působícím zejména v technických oborech (telekomunikace, IT, energetika, stavební výroba). Disponujeme týmem odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi a zkušenostmi z oblastí strategického a operativního řízení, finančního řízení a daňového poradenství, krizového řízení a architektury informačních a telekomunikačních systémů.

Ke klientům přistupujeme individuálně a nestranně. Klademe důraz na nalezení a realizaci jednoduchých, efektivních a dlouhodobě udržitelných řešení.

Používáme selský rozum, vědecké poučky omezujeme na minimum.

Vedení společnosti

Ondřej PETR

Jednatel / Finanční ředitel

Odpovídá za oblasti krizového řízení, finančního řízenícontrollingu a daňového poradenství

Ve praxi se zabývá zejména zaváděním nástrojů a procesů finančního řízení, tvorbou finančních analýz, posuzováním investičních záměrů a řízením restrukturalizací a akvizic firem nebo jejich částí (M&A). Má zkušenosti jak s vedením lidí, tak s vedením projektů.
Poznatky z praxe přednáší jako lektor na seminářích věnovaných finančnímu řízení.

Ondřej je absolventem oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě na fakultě stavební ČVUT a MBA programu na Shefield-Hallam University. Začínal jako controller ve společnostech Stavby mostů Praha a.s. a Raab Karcher Staviva a.s. V roce 1998 nastoupil do společnosti RadioMobil a.s., kde se zabýval controllingem investic. Od roku 2005 zastával ve společnosti T-Mobile a.s. funkci manažera oddělení finančních a firemních analýz a následně funkci senior manažera finančního controllingu pro technologický úsek. 

Jan CHMELÍK

Jednatel / Technický ředitel

Odpovídá za oblasti strategického a operativního řízení a architektury informačních a telekomunikačních systémů. 

V praxi se zaměřuje zejména na tvorbu strategických konceptů, analýzu celkových nákladů (TCO), optimalizaci nákladů a procesů a na posuzování stavu informačních a telekomunikačních systémů z pohledu akvizice a restrukturalizace firem.

Jan je absolventem oboru Telekomunikace na fakultě elektrotechnické ČVUT. Začínal jako specialista plánování mobilních a bezdrátových sítí, poté ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. vedl oddělení plánování přenosových sítí a mezinárodní architektonickou skupinu zaměřenou na přenosové a radiové přístupové sítě. V letech 2016-2018 byl zodpovědný za provoz a rozvoj informačních a telekomunikačních systémů pro složky Integrovaného záchranného systému a podílel se na transformaci státního podniku NAKIT. Má dlouholeté zkušenosti s řízením lidí i projektů.

Členství v organizacích

Náš partner